Bellinzoni

Bellinzoni – Италија средства за чистење и полирање, детергенти, полир течности и пасти спрејови за површини од мермер ПВЦ, ИНОКС, гранит, терацо и друго.

bellinzoni-elta-inzenering

 

Во делот на понудата на Bellinzoni може да се издвојат следните производи

  • Сретство за полирање на мермерни површини
  • Полир паста за мермер во купатила
  • Кристализатор
  • Сретство за импрегнација
  • Сретства за чистење на графити и флеки
  • Сретства за чистење на мермерни површини 
  • Сретства за вадење на флеки од мермер
  • Полир паста за полудраги камења

Нашиот стручен тим има големо искуство во користењето на овие сретства и во секој момент е спремен да одговори на вашите барања.

 

Bellinzoni LEM-3 Детергент за мермер

Bellinzoni LEM-3 Детергент за мермер

полир за мермер во купатила

Bellinzoni полир за мермер во купатила

Сретства за вадење на флеки од мермер

Сретства за вадење на флеки од мермер

Bellinzoni AS-11 Средство за полирање на мермерни површини

Bellinzoni AS-11 Средство за полирање на мермерни површини

Bellinzoni Vetro Glass Кристализатор

Bellinzoni Vetro Glass Кристализатор

Bellinzoni KER-13D Средство за импрегнација

Bellinzoni KER-13D Средство за импрегнација

Bellinzoni Listo Средство за полирање на полудраги камења

Bellinzoni Listo Средство за полирање на полудраги камења

Bellinzoni Кит за мермер

Bellinzoni Кит за мермер

Belinonni 1 One - Кристализатор за мермер, терацо, бетон

Belinonni 1 One – Кристализатор за мермер, терацо, бетон

Belinzoni E3 Средство за брзо полирање на ивици

Belinzoni E3 Средство за брзо полирање на ивици

Belinzoni Stone Care - 3 во 1, детергент, импрегнатор и паста за полирање

Belinzoni Stone Care – 3 во 1, детергент, импрегнатор и полир -спреј за полирање

Belinzoni Liquido - Течен Лак за мермер

Belinzoni Liquido – Течен Лак за мермер

Belinzoni Top Listo - за полирање на полудраги камења

Belinzoni Top Listo – за полирање на полудраги камења

Belinzoni MYTHOS - Полир за големи површини

Belinzoni MYTHOS – Полир за големи површини

Belinzoni - Силиконка креда за полирање на ивици

Belinzoni – Силиконка креда за полирање на ивици

Belinzonni IDEA XC - полир за мермер и гранит

Belinzonni IDEA XC – полир за мермер и гранит

Belinzonni LUX - За полирање на паркет

Belinzonni LUX – За полирање на паркет

Belinzonni Lindo - детергент за паркет

Belinzonni Lindo – детергент за паркет

Belinzonni производи за мермер, гранит, терацо, паркет

Belinzonni производи за мермер, гранит, терацо, паркет