Дезобариери и брисачи за чевли

Што се дезобариери?Dezobarieri-elta-inzenering

Дезобариерите се дезинфекциски бариери кои што го одвојуваат работниот простор од просторот за посетители, купувачи, деловни партнери и слично.

Како функционираат?

Многу едноставно со самото поминување преку нив се извршува дезинфекција на чевлите, тркалата од количките виљушкаритеи други транспортни средства.

Дали ќе имам проблеми при инсталација?

Не! Самата инсталација е доста лесна и брза и при тоа нема потреба од времен престанок на Вашите деловни активности!

Dezobarieri-elta-inzenering

Зошто?

Затоа што тоа е обврзувачка заштитна мерка со воведување на HACCAP системот.

 

Само затоа?

Затоа што тие Ви носат сигурност во хигиената при работата во магацините, рестораните, хотелите, супермаркетите и сите места каде што се доаѓа во допир со храната и пијалоците.

Бидете во чекор со времето, иновациите и законот!

Програмата на дезобариери е наменета како сигурносна мерка и е една од обврзувачките мерки при воведување на НАССР системот и тоа со примена во:

  1. Прехрамбената индустрија
  2. Угостителството
  3. Трговија со прехрамбени производи и пијалоци
  4. Индустрија за конзервирање
  5. Производство на безалкохолни и алкохолни пијалоци
  6. Млекопроизводство и друго

 Dezobarieri-elta-inzenering

Дезобариерата се состои од алуминска или гумена рамка и кадичка од лим што не кородира или пак се вградува во под во дупка опшиена со керамички плочки со вметнат гумен бришач на 3М во следните варијации:

 

 

  1. Nomad terra 9100 – за магацини каде што поминуваат виљушкари и други тешки транспортни средства,
  2. Nomad terra 8100 – за ресторани, продавници и магацини каде што поминуваат пешачи и лесни колички,
  3. Nomad terra 7100 PRACTIC – за ресторани, продавници и магацини каде што поминуваат пешачи и лесни колички.

 

3M Nomad terra 9100 vo makedonija

3M Nomad Terra 9100

3m Nomad 8100

3m Nomad Terra 8100

Монтажата е брза и лесна со четири штрафа и типли на подот.

Средствата за дезинфекција се од домашно производство на Алкалоид Скопје: ЕКОТАЛ, ДИЗЕНТАЛ, АЛКАСЕПТ.

ДИМЕНЗИИ на ДЕЗОБАРИЕРИТЕ

Во согласност со димензиите на вратите и просторот што треба да се заштити постојат неколку стандарда:

Ширина Должина Дебелина
600мм Х 900мм 900мм 12мм
600мм Х 900мм 1200мм 12мм
600мм Х 900мм 1500мм 12мм

Како и спрема потребите изработуваме и вонстандардни.

Брисачи за чевли 3Мbrisaci-za-cevli

Бришачите за чевли играат важна улога во хигиената на вашите деловни простории, продавници, трговски центри, ресторани и слично.
Ние Ви нудиме најквалитетни бришачи за чевли во македонија од светски познатиот бренд 3M. 

Поставувањето на брисачите за чевли е многу едноставно и брзо, а се поставуваат пред и после влезните врати. Првиот брисач е направен од ПВЦ, а останатите брисачи се комбинација на текстил и пвц кои брзо ги сушат чевлите на минувачите.

За јавни објекти со голема фрекфенција на луѓе најчесто се користат 3M Nomad Terra 6500 и  3M Nomad Aqua 8500.
Побарајте понуда за Вашиот објект и ќе Ви дадеме најквалитетно решение.

брисачи за чевли 3М Nomad Terra 9100

Брисачи за чевли 3М Nomad Terra 9100 PVC

Брисачи за чевли 3М Nomad Aqua 6500 Текстилен

Брисачи за чевли 3М Nomad Aqua 6500 Текстилен

3m-Nomad-Aqua-4500-makedonija

Брисачи за чевли 3М Nomad Aqua 4500 текстилен

3M Nomad Tera 9100 Elta Inzenering

3M Nomad Tera 9100 и 6250

3M Nomad Tera 8100 и 8150

3M Nomad Tera 8100 и 8150

3M Nomad Tera 8100

3M Nomad Tera 8100

3M Nomad Tera 6050

3M Nomad Tera 6050

3m-Nomad-7100-makedonija

Брисачи за чевли 3М Nomad Terra 7100 текстилен

Брисачи за чевли 3М Nomad Aqua 6500 и 3M Nomad aqua 4500 Текстилен

Брисачи за чевли 3М Nomad Aqua 6500 и 3M Nomad aqua 4500 Текстилен

3M Nomad Aqua 8500

3M Nomad Aqua 8500

3M Nomad Aqua 9200 и 9500

3M Nomad Aqua 9200 и 9500

3M Nomad aqua 4500

3M Nomad Аqua 6500 текстилен