Галерија

Галерија од фотографии на веќе завршени проекти и објекти каде што имаме одржување

Поставување на мермер на скали во Фудбалска Федерација на Македонија во 2013

Тековно одржување на мермени површини во хотел Александар Палас Скопје

Полирање на мермерни подни и ѕидни површини до висок сјај во ХЕЦ Шпиље Дебар

Полирање на мермерни површини во Хотел Инекс Горица Охрид

Полирање на фасада од мермер на зграда на Макпетрол-Дирекција Скопје

Полирање на мермерни површини до висок сјај во НИП Нова Македонија

Полирање на мермени површини до висок сјај во ЕСМ – ЕВН Македонија – дирекција Скопје

 

Полирање на мермени површини  2016

Пред обработка                                                          После обработка

Хотел Белви-Охрид

No images found.

Хотел Метропол-Охрид

Пред обработка

Во тек на работа

 После обработка

 Резиденција на италијанскиот амбасадор

1 2 3